ИТ аутсорсинг – аспекти и стратегия

Трудностите при реализирането на аутсорсинга?

Конфликти
Клиентът търси по ниски цени за усугите, който са извън неговите възможностти, докато доставчикът е мотивиран от печалбата.
Стремежът на клиента обикновенно е за бързо намаляване на разходите, а не към дългосрочно планиране на инвестициите, които биха подобрили нивото на конкурентноспособност.

Ценообразуване при аутсорсинг услугите?
– За единица:
Определят се цени за различните нива на услугите и лиентът заплаща за реално извършените услуги.
– Фиксирано:
Заплаща се твърда абонаментна такса като това позволява на клиента лесно да предвиди разходите, а доставчика по точно да планира ресурсите необходими за осъществяване на услугата.
– Променливо:
Отново с твърда такса, но е предвидена и възможността за промяна на таксата при необходимост от по-високо ниво на услугата или при разширяване на ползвания пакет услуги.
– разходи + печалба:
Определя се процент печалба който клиентът заплаща + реалните разходи за дейността.
– Според резултатите:
Клиентът стимулира или глобява според резултатите от дейността своя доставчик.
Споделяне на риска и възнаграждението:
Клиентът и доставчикът разпределят отговорността, като се дефинира и процент печалба за всяка страна при оптимална реализация на услугите с оглед на поставените цели от страна на клиента.

При преминаването към аутсорсинг основните проблеми в прходния период когато се:
– стартират поетите ангажименти;
– отстраняват неефективните дейностти;
– интегрират служители
– регулират отношенията клиент доставчик

backsourcing – е процес при, който аутсорснатите дейности се връщат обратно в компанията поръчител, но развалянето на аутсорсинг взаимоотношенията често свързано с доста проблеми и разходи. Ето защо вместо това много компании просто предоговарят взаимоотношенията си за преконфигуриране на услугата бместо да прибегнат към бексорсинг.